Caută
  • Admin

Statistica privind insolvența individuală în Anglia și Țara Galilor – T1 2021

Departamentul guvernamental de insolvențe (Insolvency Service) din Anglia și Țara Galilor a publicat statistica insolvențelor individuale la sfârșitul primului trimestru din 2021 afișând și rezultatele comparative cu aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel în primul trimestru (T1) din 2021, au existat un total de 29.140 de insolvențe

individuale, defalcate după natura lor astfel:

 22.354 de acorduri voluntare individuale (individual voluntary arrangements, IVAs)

 4.143 ordine de reducere a datoriilor (debt relief orders DROs)

 2.643 falimente (bankruptcies)

Insolvențele voluntare individuale (IVAs)

Insolvențele individuale totale în T1 2021 au scăzut totuși cu 5% față de T4 2020, dar au fost cu 1% mai mari comparativ cu T1 2020. Creșterea insolvențelor individuale față de aceeași perioadă a anului trecut a fost determinată de o creștere de 26% a IVA.

Cu toate acestea, Serviciul de insolvență (Insolvency Service) solicită prudență atunci când interpretează numerele, deoarece IVA-urile sunt luate în considerare în aceste statistici odată ce sunt înregistrate la Serviciul de insolvență, acestea fiind raportate trimestrial. Poate exista un decalaj de timp între data la care IVA este acceptată (cunoscută sub numele de data contractului de creditor) și data înregistrării de către practicienii autorizați în insolvență, care lucrează pentru firme specializate în acest domeniu. Modificări ale volumelor de IVA-uri înregistrate pot fi datorate parțial din cauza schimbărilor în modul în care operează aceste firme.

Ordinele de reducere a datoriilor (DROs)

Numărul DRO-urilor a scăzut cu 2% în primul trimestru al anului 2021 comparativ cu

trimestrul anterior și a fost cu 40% mai mic decât în același trimestru al anului trecut. Când DRO-urile au fost introduse pentru prima dată în al doilea trimestru al anului 2009, volumele lor au crescut pentru câteva trimestre, înainte de a se stabiliza între 6.000 și 7.000 pe trimestru pentru cea mai mare parte a ultimului deceniu. Cu toate acestea, în timpul pandemiei COVID-19, numărul DRO-urilor a fost mai mic, Q1 2021 observând cele mai puține DRO-uri din orice trimestru, de la trimestrul în care au fost introduse. Scăderea DRO și a falimentelor debitorilor din ultimul an corespunde cu o reducere a cererilor pentru aceste servicii, care a coincis cu anunțul de sprijin financiar guvernamental sporit pentru persoane fizice și companii de la apariția pandemiei de coronavirus.


Falimentele (Bankruptcies)

Numărul falimentelor în primul trimestru al anului 2021 a scăzut cu 12% față de trimestrul anterior și a fost, de asemenea, cu 37% mai mic decât în același trimestru al anului trecut. Numărul falimentelor a fost al doilea cel mai scăzut de la T1 1990, cu doar T2 2020, în timpul primului blocaj din Marea Britanie, ca răspuns la pandemia COVID-19, fiind mai mic.

Falimentele din T1 2021 au constat în:

 2.330 cereri de debitori

 278 de petiții ale creditorilor


90% din falimente s-au datorat cererilor debitorilor. Acest lucru este tipic proporției în timpul pandemiei COVID-19, dar este mai mare decât valorile pre-pandemice de 75-85%. Numărul de cereri ale debitorilor și de petiții ale creditorilor au fost printre cele mai scăzute observate din 1998, când au început să fie colectate date privind tipul de petiție.


Statistici individuale privind rata insolvenței pentru Anglia și Țara Galilor - T1 2021

În cele 12 luni care se încheie cu T1 2021:


 1 din 425 de persoane au devenit insolvabile

 rata insolvenței individuale a fost de 23,5 la 10.000 de adulți în Anglia și Țara Galilor

 rata individuală a insolvenței a fost mai mică în comparație cu cele 12 luni încheiate

în trimestrul IV 2020 și trimestrul I 2020

Spre deosebire de numărul absolut de insolvențe individuale pe o perioadă, rata individuală a insolvenței indică probabilitatea ca o persoană să intre în insolvență în ultimele patru trimestre. În general, perioadele de creștere economică au ca rezultat scăderea ratelor individuale de insolvență.


24 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate