SERVICII

Oferim tot spectrul de servicii insolvență:
 

Insolvență companie

 • Creditors' Voluntary Liquidation (CVL)

 • Members’ Voluntary Liquidation (MVL)

 • Compulsory Liquidation

 • Company Voluntary Arrangement (CVA)

 • Administration

 • Administrative Receivership

Insolvență personală

 • Individual Voluntary Arrangement (IVA)

 • Bankruptcy

Parteneriate

 • Partnership Administration

 • Partnership Liquidation

 • Partnership Voluntary Arrangement

 

Dacă doriți experți în insolvență, care sunt de partea dvs. și lucrează pentru dvs. și care să depașească așteptările dvs., contactați echipa noastră astăzi pentru a stabili această întâlnire inițială gratuită.

 

CE REPREZINTĂ FIECARE DIN ELE?
 

Creditors' Voluntary Liquidation (CVL)

Lichidarea voluntară a creditorilor („CVL”) este cea mai frecventă procedură de insolvență pentru companiile insolvente și este mecanismul formal pentru winding-up a afacerilor unei companii.

Această procedură este inițiată atunci când acționarii, de obicei la cererea directorilor, decid să pună o companie în lichidare deoarece este insolvabilă pe baza faptului că societatea nu își poate plăti datoriile pe măsură ce sunt scadente sau are mai multe datorii decât active.

Directorii sesizează că compania nu poate continua să tranzacționeze și că nu există o altă procedură adecvată de resuscitare disponibilă; sau, în urma unui alt proces de insolvență (de exemplu Administrative Receivership or Administration), există fonduri disponibile pentru distribuire către creditori nesecurizați nepreferențiali.

Procesul presupune numirea unei persoane responsabile care are datoria să realizeze activele companiei și să distribuie creditorilor acesteia reziduul net al costurilor în conformitate cu legea. Această persoană este lichidatorul, care trebuie să fie practician autorizat în insolvență.

Members’ Voluntary Liquidation (MVL)

Lichidarea voluntară a membrilor („MVL”) este lichidarea unei companii solvabile prin procesul de realizare a activelor sale, de plată a creditorilor și de restituire a excedentului acționarilor.

Este posibil ca societatea să nu mai fie solicitată în scopul pentru care a fost constituită sau lichidarea poate fi împreună cu / bazată pe retragerea proprietarilor. Compania trebuie să fie în măsură să își deconteze integral toate pasivele într-o perioadă de cel mult 12 luni de la data începerii MVL. Surplusul de fonduri este distribuit acționarilor care obțin în general beneficii fiscale primind un câștig de capital pe acțiunile lor, mai degrabă decât distribuții de la companie prin salariu sau dividende.

Deși procesul se referă mai degrabă la o companie solvent decât la o companie aflată în insolvență, lichidatorul trebuie să fie un specialist autorizat în insolvență.

Compulsory Liquidation

Lichidarea obligatorie are loc atunci când o companie aflată în insolvență este lichidată printr-o ordonanță a instanței, adesea după ce compania nu a respectat o cerere legală care impune plata unei datorii în termen de 21 de zile.

Curtea va emite un ordin de lichidare a petiției de către un creditor, compania însăși sau un acționar. O petiție de lichidare poate fi, de asemenea, prezentată de secretarul de stat pentru Departamentul pentru afaceri, inovare și competențe din motive de interes public.

Official Receiver acționează apoi în calitate de lichidator și are la dispoziție 12 săptămâni în care să decidă dacă există active suficiente pentru a justifica convocarea unei ședințe a creditorilor în vederea numirii unui practician autorizat în insolvență ca lichidator.

Company Voluntary Arrangement

Un Aranjament Voluntar al Companiei („CVA”) este definit ca „propunerea unei companii către creditorii săi pentru un acord care să satisfacă datoriile sale sau un sistem de redresare a afacerilor sale”. Această definiție permite, în esență, unei companii să propună orice acord pe care îl dorește în vederea reprogramării sau anulării datoriilor sale. De obicei, o companie va propune ca un fond de bani să fie pus la dispoziția creditorilor, poate finanțat de o terță parte sau dintr-o vânzare a activelor specificate, sau să fie alocate sume specificate din profiturile viitoare din care creditorilor li se va plăti un dividend sau dividende. Dividendul (dividendele) se va plăti pentru acoperirea integrala a datoriilor față de creditori. Partea datoriei care nu este rambursată din dividende nu este recuperabilă.

Compania va întâmpina dificultăți serioase în ceea ce privește fluxul de numerar, dar și-a păstrat capacitatea de a fi viabilă și profitabilă atunci când va fi scutită de datoriile istorice. Compania are posibilitatea expunerii ofertei către creditori, dar scopul propunerii CVA ar trebui să fie convingerea creditorilor că dividendele care urmează să le fie plătite conform CVA vor fi mai mari decât în ​​lichidare sau în orice alte circumstanțe alternative.

Directorii rămîn să dețină controlul companiei. Implementarea CVA este supravegheată (inclusiv monitorizarea performanței comerciale a companiei) de către un supraveghetor, care trebuie să fie un practicant autorizat în insolvență.

O propunere CVA nu poate afecta drepturile creditorilor asigurați de a impune garanția sau drepturile prioritare acordate creditorilor preferențiali prin lege fără acordul acestor creditori.

Administration

O companie care se confruntă cu dificultăți financiare și cu presiunea creditorilor poate fi plasată în Administrație. Lucru care oferă companiei protecție față de creditori în timp ce își reorganizează afacerile financiare. Controlul companiei este asumat de un administrator, care trebuie să fie un practicant autorizat în insolvență, care poate fi numit:

- prin ordinul instanței la cererea companiei, a directorilor sau a unuia sau mai multor creditori
- fără o hotărâre judecătorească a companiei, a administratorilor sau a unui creditor care deține o taxă variabilă asupra activelor companiei.

Dacă este necesar, o procedură de administrație poate fi asigurată în câteva ore, oferind astfel companiei o protecție aproape imediată împotriva creditorilor.

Atunci când este desemnat, administratorul va lua legătura cu conducerea existentă a companiei pentru a formula un plan realizabil de recuperare sau restructurare a afacerii, având în vedere următoarele obiective:

- salvarea companiei ca o afacere continuă sau dacă acest lucru nu poate fi realizat;
-obținerea unui rezultat mai bun pentru creditori în ansamblu, decât ar fi probabil dacă compania ar fi wound-up (adică lichidată) fără a fi mai întâi în administrație sau dacă acest lucru nu poate fi realizat;
- realizarea proprietății companiei pentru a face o distribuție către creditorii asigurați sau preferențiali.
Pentru a atinge aceste obiective, Administratorul are puterea de a desfășura activitatea companiei și de a-și realiza activele. Administratorul va pregăti propuneri pentru atingerea obiectivelor administrației și acestea vor fi prezentate creditorilor pentru aprobarea lor.

Administrația trebuie încheiată în termen de un an, deși aceasta poate fi prelungită cu permisiunea instanței sau a creditorilor dacă este nevoie de mai mult timp pentru a atinge scopul administrației.


La încheierea unei administrații, compania poate:

- să fie readusă în controlul directorilor săi
- să intre într-un CVA
- să intre în lichidare companie
- să fie dizolvată

 

Administrative Receivership
Un practician în insolvență poate fi numit în calitate de Administrative Receiver de către un creditor cu taxă variabilă atunci când o companie nu îndeplinește condițiile de împrumut. Taxa variabilă trebuie să fie aplicată asupra tuturor sau a unei cantitate substanțiale a activelor companiei.

Administrative Receiver poate desfășura activitatea companiei pentru a maximiza realizarea activelor cuprinse în taxa de rambursare a creditorilor asigurați și preferențiali.

Nu este posibil ca un creditor să numească un Administrative Receiver sub o garanție creată după 14 septembrie 2003. Aceasta face parte din efortul guvernului de a încuraja utilizarea Administrației în locul Administrative Receiver.

Individual Voluntary Arrangement

Un aranjament voluntar individual (IVA) este un mecanism prin care se poate evita falimentul personal sau insolvență personală. Este un proces legal care oferă unei persoane fizice care se luptă cu datoriile lor personale protecție față de creditorii lor.

Panos Eliades Franklin & Co poate ajuta persoana solicitantă (debitoriul) în formularea unei propuneri („Propunerea/Proposal”) către creditorii lor de a-și rambursa datoriile în totalitate sau parțial.

Propunerea trebuie să fie realizabilă, iar creditorii se vor aștepta să recupereze o sumă substanțială și cu siguranță aceeași, dacă nu chiar mai mult, decât ar face-o dacă debitorul ar fi declarat in faliment personal sau în insolvență personală. În plus, propunerea trebuie să includă anumite sancțiuni, cum ar fi dreptul de a pune în faliment debitorul în caz de eșec al IVA. Va avea loc o reuniune a creditorilor pentru ca propunerea să fie votată de creditori. Dacă o majoritate de 75% sau mai mult, în funcție de valoare, a creditorilor aprobă propunerea, IVA va continua implementarea.

Creditorii pot prezenta modificări ale Propunerii („modificări”), dar este dreptul debitorului să le accepte sau nu.

Propunerea este un contract între debitor și creditori și, odată ce a fost aprobat de creditori, este obligatoriu din punct de vedere juridic.

Bankruptcy
Falimentul este administrarea afacerilor financiare ale unei persoane aflate în insolvență personală în interesul creditorilor de către o persoană cunoscută sub numele de Trustee in Bankruptcy, care va fi Official Receiver sau un practician autorizat în insolvență.

O cerere în instanță pentru un ordin de faliment personal sau insolvență personală poate fi făcută de orice creditor căruia i se datorează mai mult de 750 GBP sau de persoana însuși. Persoana este liberă in deplasare doar că e declarată fălită.

Odată ce instanța a emis un ordin de faliment personal, controlul asupra activelor falimentului, sub rezerva anumitor scutiri, trece către Trustee in Bankruptcy. Cu toate acestea, anumite active nu trec către Trustee in Bankruptcy, inclusiv instrumentele și echipamentele necesare pentru a fi utilizate în afacerea persoanei in faliment și articole de uz casnic de bază, cum ar fi îmbrăcăminte, lenjerie de pat și mobilier. În plus, activele de pensii pot fi reținute de persoana aflată în faliment.

Dacă persoana declarată fălită are capital propriu casă, acest patrimoniu trece și el către Trustee in Bankruptcy și, de obicei, proprietatea va trebui vândută. Cu toate acestea, administratorul nu poate forța o vânzare în primele 12 luni de la faliment în cazul în care falitul este căsătorit și locuiește cu soțul său sau în care are copii mici care locuiesc cu el. Soția persoanei fălite are, în general, posibilitatea de a cumpăra interesul Trustee asupra proprietății la valoarea sa actuală de piață, înainte ca administratorul să forțeze o vânzare.

Dacă falimentul are venituri excedentare peste nevoile sale rezonabile și pe cele ale persoanelor aflate în întreținerea sa, atunci se va aștepta să contribuie din veniturile sale la Trustee in Bankruptcy în beneficiul creditorilor timp de până la 3 ani.

O persoană fălită este de obicei "eliberată" (scadența ordinului) din faliment personal după 1 an, dar ar putea fi mai devreme în cazul în care Trustee in Bankruptcy consideră că este potrivit acest lucru. Cu toate acestea, Trustee in Bankruptcy va rămâne în funcție atâta timp cât este necesar pentru realizarea activelor și distribuirea venitului net al costurilor către creditori.

Odată ce persoana fălită este eliberată din faliment, creditorii lor nu mai pot face nici o cerere asupra unei datorii contractate înainte de data la care a fost emis ordinul de faliment.
 

Alte consecințe ale falimentului personal includ:

-o persoană fălită, pe perioada ordinului de faliment personal, nu poate obține un credit mai mare de 500 GBP fără a dezvălui furnizorului de credit faptul că este declarată falită.
-o persoană fălită, pe perioada ordinului de faliment personal, nu poate desfășura activități sub un nume diferit de cel sub care a fost declarat fălit.
-o persoană
 fălită, pe perioada ordinului de faliment personal, nu poate să acționeze ca director al unei companii fără acordul instanței de judecată.
- raportul credit score personal va fi afectat.


PARTNERSHIPS

Două sau mai multe persoane pot fi în parteneriat pentru a conduce o afacere pentru profit. Exemple de întreprinderi de parteneriat comun includ firme profesionale, familii și întreprinderi de soț și soție.

Astfel de întreprinderi pot, la fel ca toate întreprinderile, să aibă performanțe slabe și să se confrunte cu dificultăți financiare.

Deoarece, prin lege, partenerii sunt răspunzători solidar pentru toate datoriile unui parteneriat, partenerii individuali se pot confrunta, de asemenea cu dificultăți financiare personale atunci când parteneriatul lor este subeficient.

Ca regulă generală, procedurile de insolvență a parteneriatului afectează doar afacerile financiare ale parteneriatului și nu partenerii individuali.

Cu toate acestea, pot fi necesare proceduri separate de insolvență pentru partenerii individuali, precum și o procedură de insolvență pentru parteneriat.

În sensul legislației în materie de insolvență, un parteneriat este tratat ca și cum ar fi o companie sau o societate cu răspundere limitată. Prin urmare, tipurile de proceduri de insolvență care ar putea fi aplicate unei întreprinderi de parteneriat sunt: ​​
- Partnership Administration - aceleași reguli de insolvență care guvernează administrația unei societăți cu răspundere limitată se aplică și unei administrații parteneriate.
- Partnership Liquidation - o lichidare a unui parteneriat este guvernată de aceleași reguli de insolvență ca și cele ale lichidării unei companii sau societăți pe acțiuni.
Partnership Voluntary Arrangement - acesta se desfășoară în același mod ca și Voluntary Arrangement al unei companii sau societății pe acțiuni.

 
Aveți nevoie de o cotație?
Click pe buton pentru a obține una!